Ứng dụng trong lĩnh vực May mặc và Giày dép

Ứng dụng trong lĩnh vực Xây dựng và Nội thất

Ứng dụng trong lĩnh vực Tiêu dùng và quản lý cáp, bao gồm cáp điện và cáp tín hiệu, đặc biệt là cáp quang

Ứng dụng trong lĩnh vực Y tế, bao gồm các thiết bị Y tế

Ứng dụng trong lĩnh vực Bao bì - đóng gói

Ứng dụng trong lĩnh vực Chăm sóc cá nhân và chăm sóc trẻ em

Ứng dụng trong lĩnh vực Vận tải, bao gồm Ôtô và hàng không

Ứng dụng trong các lĩnh vực đặc thù khác